SGGW

Administracja Systemami i Aplikacjami

zlecenia przez net

O NAS  > Program studiów  >
 

Program studiów, czyli czego uczymy.


Program studiów obejmuje wiedzę dotyczącą budowy, projektowania, programowania i administracji relacyjnymi bazami danych.

W naszych studiach skoncentrowaliśmy się na nauczaniu najpopularniejszych systemów bazodanowych na świecie: Oracle oraz SQL Server. Systemy bazodanowe są jądrem współczesnych systemów informatycznych, decydującym w dużej mierze o wydajności, możliwościach a także skalowalności, a więc możliwościach rozbudowy tychże systemów. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy.

Program nauczania jest tak skonstruowany aby w studiach mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, nie mające żadnego przygotowania, jak również osoby już znające nauczane systemy, lecz chcące uporządkować i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

Temat Liczba godzin Wykłady Laboratoria ects
Wykład wprowadzający 4 4 0 1
Wstęp do relacyjnych baz danych 2 2 0 1
Metodyka modelowania baz danych 4 0 4 1
Wstęp do T-SQL 14 4 10 4
Język baz danych T-SQL 14 4 10 4
Programowanie SQL Server 8 2 6 3
Administracja I SQL Server 20 6 14 5
Administracja II SQL Server 20 6 14 5
GIS 8 2 6 3
XML 14 4 10 4
SUMA (semestr I): 108 34 74 31
Oracle SQL 12 4 8 3
Język PL/SQL 18 6 12 5
Administracja I Oracle 18 6 12 5
Administracja II Oracle 20 6 14 5
Oracle Application Express 8 2 6 3
Hurtownie Danych (SQL Server) 12 4 8 3
Business Inteligence (SQL Server) 20 6 14 5
SUMA (semestr II): 108 34 74 29
SUMA (oba semestry): 216 68 148 60

 

Opis przedmiotów.

Poniżej przedstawiamy ramowy spis zagadnień omawianych na poszczególnych przedmiotach. Zastrzegamy jednak, że poniższy spis ma charakter poglądowy i pewne zmiany moga zostać w nim dokonane po szczegółowych uzgodnieniach między wykładowcami. Staramy się również przedstawiać wiedzę aktualną, podążając za wprowadzanymi w nowych wersjach oprogramowania zmianami: nowymi funkcjonalnościami, rozwiązaniami i możliwościami.

Wstęp do relacyjnych baz danych

 1. Modele baz danych
 2. Elementy teorii relacyjnych baz danych
 3. Podstawowe pojęcia i funkcjonalności
 4. Najpopularniejsze systemy RDBMS

T-SQL; Programowanie SQL Server

T-SQL to język baz danych w implementacji Microsoft; w dużym stopniu zgodny ze standardem SQL; doskonały punkt wyjścia do nauki pracy z relacyjnymi bazami danych wógóle, nie tylko z produktami Microsoft.

 1. Środowisko SQL Server Management Studio oraz SQLCMD
 2. Podstawy i składnia języka SQL
 3. Proste kwerendy, formatowanie wyników
 4. Filtrowanie danych
 5. Kwerendy z wielu tabel
 6. Grupowanie i podsumowywanie danych
 7. Podkwerendy
 8. Modyfikowanie danych
 9. Obiekty bazy danych
 10. Zarządzanie transakcjami

Administracja SQL Server

Przedmiot ten obejmuje wszystkie najważniejsze czynności administracyjne tego najpopularniejszego pod Windows systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych; ze względu na przyjazne środowisko i łatwość obsługi a jednocześnie duże możliwości doskonale nadaje się do rozpoczęcia nauki i poznania na jego przykładzie zarządzania relacyjnymi bazami danych.

 1. Instalacja i konfiguracja SQL Server
 2. Tworzenie bazy danych
 3. Tworzenie struktury logicznej i fizycznej bazy danych
 4. Tworzenie i zarządzanie obiektami bazy danych
 5. Organizacja danych
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem
 7. Tworzenie kopii zapasowych (backup), odtwarzanie bazy danych
 8. Techniki wysokiej dostępności
 9. Monitorowanie bazy danych i serwera
 10. Replikacja

Język Oracle PL/SQL

Język PL/SQL jest rozwinięciem języka SQL w implementacji Oracle; umożliwia tworzenie procedur i funkcji w bazach danych Oracle. Zajęcia rozpoczynamy od omówienia różnic w stosunku do języka zaimplementowanego w SQL Server oraz specyficznych funkcji Oracle.

 1. Oracle SQL (różnice i specyficzne funkcje)
 2. Wprowadzenie do PL/SQL
 3. Moduły i pakiety
 4. Tworzenie nazwanych modułów i funkcji
 5. Tworzenie i zarządzanie wyzwalaczami

Administracja Oracle I i II

Oracle to napopularniejsze systemy bazodanowe na świecie, wykorzystywane w wielu instytucjach, wszędzie tam gdzie potrzebne są duże i wydajne bazy danych; ze względu na rozbudowane możliwości i dużą funkcjonalność specjaliści z tej dziedziny są niezwykle cenieni i poszukiwani.

 1. Struktura logiczna i fizyczna baz Oracle
 2. Tworzenie i zarządzanie obiektami bazy danych
 3. Wykorzystanie PL/SQL do wspomagania zarządzania
 4. Zarządzanie strukturą fizyczną bazy danych
 5. Kopie zapasowe i odtwarzanie
 6. Konfigurowanie zabezpieczeń, uprawnień i wykorzystania zasobów systemowych
 7. Wykorzystanie narzędzia RMAN

Oracle Application Express

Oracle ApEx jest środowiskiem typu Rapid Application Development, a więc środowiskiem do szybkiego, łatwego i przyjemnego tworzenia bazodanowych aplikacji www. Nie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu projektowania i tworzenia baz danych. Twórca aplikacji większość czynności, takich jak tworzenie stron/ekranów, czy też menu, wykonuje przy pomocy kreatorów. Popularność tego środowiska na świecie przerosła oczekiwania firmy Oracle. W dodatku, cały czas przybywa nowych użytkowników i firm, które swoje aplikacje wdrażają na platformie APEX. Jej możliwości są bardzo duże: od zarządzania uprawnieniami do tworzenia bardzo efektownych wykresów lub map w technologii flash. Wszystko to bez posiadania specjalistycznej wiedzy.

 • Tworzenie i zarządzanie obszarami roboczymi, użytkownikami i uprawnieniami
 • Tworzenie i konfigurowanie ustawień aplikacji
 • Typy i właściwości stron
 • Konfigurowanie menu aplikacji
 • Elementy dynamiczne na stronach
 • Praca z wykresami i mapami
 • Tworzenie kreatorów importu danych
 • Rozbudowa aplikacji: skróty, system pomocy, itp.
 • Przenoszenie aplikacji

Hurtownie danych i Business Intelligence (SQL Server)

W ramach przedmiotów nauczane są trzy aplikacje dostarczane wraz z SQL Server.
Analysis Services - środowisko do tworzenia i zarządzania hurtowniami danych; posiada zaimplementowany szereg algorytmów Data Mining (Eksploracji Danych), takich jak sieci neuronowe, drzewa decyzyjne itp., dzięki czemu można w wygodny i efektywny sposób korzystać z tych technologii podczas analizy danych.
Reporting Services - środowisko do projektowania, tworzenia, zarządzania, udostępniania i dystrybucji raportów; pozwala w wygodny i wydajny sposób tworzyć niezwykle efektowne raporty przedstawiające wizualizacje danych.
Integration Services - środowisko wspomagające procesy transferu danych ETL (ang.: Extract - Transform - Load). Umożliwia definiowanie kierunków transferu, zależności między zadaniami, transformacji, obsługi błędów, a także pozwala na monitorowanie i określanie uprawnień; ze względu na rosnącą liczbę różnorodnych wysoce specjalizowanych systemów informatycznych coraz częściej pojawia się potrzeba wymiany danych między różnymi środowiskami i instytucjami; omawiane w czasie studiów rozwiązania pozwalają na automatyzację i pełną kontrole takich procesów.
Labratoria są tak zaplanowane, że słuchacze uczą się od strony praktycznej łączyć i zapewniać współpracę między sobą poszczególnych aplikacji.

 1. Wprowadzenie do hurtowni danych (Analysis Services)
 2. Podstawy architektury hurtowni danych
 3. Tworzenie hurtowni danych
 4. Konfigurowanie i zarządzanie technikami ETL
 5. Zarządzanie hurtownią danych
 6. Wykorzystanie data mining
 7. Instalowanie i konfigurowanie usług raportowych
 8. Tworzenie raportów i ich konfigurowanie

XML

XML (ang.: Extensible Markup Language ) to standard zapisu danych strukturalnych. Umożliwia oddzielne zdefiniowanie danych, formatu i struktury; obecnie, standardowy i podstawowy sposób wymiany danych miedzy różnymi systemami; coraz więcej banków danych i instytucji udostępnia dane w tym formacie.

GIS

GIS (ang.: Geographic Information System ) technologia służąca do wprowadzania, przechowywania i wizualizacji danych przestrzennych, w tym geograficznych; pozwala na efektywną pracę z danymi tego typu, sprawdzanie wzajemnych relacji między punktami, trasami i obszarami; ze względu na upowszechnienie technologii GPS i map cyfrowych w ostatnich latach niezwykle popularny i intensywnie rozwijany.

bazy danych • administracja • programowanie • PL/SQL • business intelligence • data mining • Oracle • sql server • podyplomowe • Warszawa • SQL